Přeskočit na obsah

JAK VYTVOŘIT DEŠŤOVOU ZAHRADU: NÁVOD KROK ZA KROKEM

Dešťová zahrada

Pokud chcete vědět, jak vybudovat dešťovou zahradu, připravili jsme pro vás tento jednoduchý návod, jak vytvořit dešťovou zahradu krok za krokem.

Typickým účelem zahrad je zvýšit estetický vzhled krajiny, ale co když vám řeknu, že dešťové zahrady také zlepšují odvodnění a mají některé ekologické přínosy? Navzdory tomu, co si většina majitelů domů myslí, není zřízení těchto zahrad tak složité, jak se může na první pohled zdát, a jejich přínos je obrovský!

Nejenže obohatíte svou zahradu o barevné rostliny, ale také se budete podílet na ochraně životního prostředí tím, že využijete přebytečnou dešťovou vodu a odtok z okapů.

Co je dešťová zahrada? Jak je prospěšná?

Dešťová zahrada je jedinečný zahradní prvek, ve kterém rostou druhy rostlin s hlubokými kořeny. Její konstrukce umožňuje shromažďovat přebytečnou vodu, ať už se jedná o vodu ze střech, z příjezdové cesty, ze dvora nebo z jiných vodotěsných povrchů.

Dešťovou zahradu si můžete představit jako jezírko s rostlinami, kde se dešťová voda shromažďuje. Je to mělká prohlubeň na vaší zahradě– odtud také pochází její název. Součástí jsou obvykle původní divoké květiny a trávy, které jsou vybrány pro svou pozoruhodnou schopnost vodu rychle vsáknout.

Místo aby dešťová voda odtékala do místní vodoteče nebo dešťové kanalizace, je stále odváděna od vašeho domu, ale je využívána k vytvoření něčeho krásného a užitečného. Odvedení přebytečné vody z okapu do zahradního jezírka se provádí pomocí plastového potrubí nebo koryta, vybudovaného z kamene.

Pokud je vše správně navrženo, voda se z prohlubně rychle vsákne do půdy, a to v průběhu jednoho dne nebo i kratší doby. Tato doba je mnohem kratší než doba, kterou komáři potřebují k rozmnožování, takže se nemusíte obávat tohoto otravného hmyzu.

V případě obzvláště silného lijáku odtéká přebytečná dešťová voda přes okraj do kanalizace či místní vodoteče. I to se počítá jako úspěch dešťové zahrady, protože způsobí, že se dešťová voda odvede od vašeho domu a částečně odlehčí kanalizaci.

Dešťové zahrady navíc mohou pomoci snížit množství odpadu a chemikálií, které se spolu s dešťovými srážkami vypouštějí do místních potoků a řek.

Kromě pozitivního vlivu na životní prostředí slouží dešťové zahrady také jako úkryt a zdroj potravy pro některé volně žijící živočichy, kteří dále vyživují vaši zahradu. V neposlední řadě je instalace dešťové zahrady poměrně jednoduchá, vyžaduje minimální údržbu a zůstává v dobrém stavu po celý rok!

Jak vybudovat dešťovou zahradu

Než si podrobně probereme jednotlivé kroky budování dešťové zahrady, podívejme se nejprve na nářadí a materiály, které je třeba shromáždit.

Nářadí a materiály

 • Vodováha
 • Rýč
 • Zahradní kolečko
 • Drenážní potrubí
 • Drenážní štěrk (frakce 16/32)
 • Volitelně: ozdobné kameny
 • Mulčovací textilie
 • Rostliny (květiny a trávy)

Postup

Vybudování dešťové zahrady zahrnuje výběr nízkého místa na pozemku, kde vytvoříte násep, a následnou instalaci valů, které odvedou přebytečnou vodu od domu a z vyšších míst pozemku. Poté si vyberete hlubokokořenné rostliny a traviny. Ideálně nějaké původní druhy podle vaší oblasti a které podporují rychlé vsakování vody do půdy.

To bylo velmi stručné shrnutí toho, jak vybudovat dešťovou zahradu, nyní se ponořme hlouběji do jednotlivých kroků:

1. Nalezení správného umístění a sklonu

Úspěch či neúspěch dešťové zahrady do značné míry závisí na výběru vhodného místa na pozemku s vhodným sklonem.

Řiďte se níže uvedenými tipy, abyste si byli jisti, že tento úkol zvládnete na jedničku:

 • K měření sklonu dvora použijte vodováhu a prkno (rovné, dlouhé). Abyste zajistili dostatečný průtok vody do dešťové zahrady, měli byste mít sklon alespoň 1 cm na 1 metr (1 %).

Pokud váš pozemek nemá přirozený minimální sklon, nebude odvodnění účinné. Sklon tedy budete muset uměle vytvořit pomocí terénních úprav.

 • Vyberte si na pozemku místo, kam bude dešťová zahrada svedena z příjezdových cest, okapů nebo dalších vyvýšených míst.
 • Chcete-li do dešťové zahrady nasměrovat vodu z okapu, můžete zvolit buď vedení v plastovém drenážním potrubí DN100, nebo DN150, nebo vytvořením „koryta“ z drenážního štěrku frakce 16/32. Pokud je vaše dešťová zahrada vzdálena více než 10 metrů od nejbližšího odtokového kanálu, bude volba drenážního potrubí lepší z důvodu zajištění lepšího průtoku.
 • Dešťová zahrada by měla být vzdálena více než 3 metry od vašeho domu. Vyhnete se tak nešťastnému scénáři, kdy voda nasytí půdu vedle základů, nebo ještě hůře, kdy se voda vrátí zpět k základům.

Pokud se v blízkosti domu hromadí voda, použijte drenážní potrubí, které ji odvede do dešťové zahrady. Možná budete muset udělat tunel pod překážkou, jako je například chodník, abyste dosáhli správného odvedení vody.

 • Dbejte na to, abyste si nevybrali místo nad různými podzemními konstrukcemi, jako jsou inženýrské sítě nebo septik. Před zahájením výkopových prací je důležité nechat si označit inženýrské sítě pod vaším pozemkem, abyste se vyhnuli případné právní odpovědnosti, pokud byste je náhodou porušili. Obraťte se na místní úřad pro inženýrské sítě a nechte si zakreslit všechna vedení.
 • Nezapomeňte zřídit přepadový prostor, což je o něco nižší oblast na jedné straně zahrady s kameny, které odvedou přebytečnou vodu ze zahrady, jakmile se naplní. Přepadový prostor by měl být dostatečně vzdálený od vašeho domu i od domů vašich sousedů.
 • Na místo, kde bude vaše dešťová zahrada stát, by mělo dopadat plné nebo částečné sluneční světlo (minimálně půl dne slunečního svitu).

2. Určete správnou hloubku a velikost

Jakmile se rozhodnete pro umístění dešťové zahrady, měli byste zjistit správnou hloubku a velikost, kterou musí mít. K tomu je třeba určit rychlost, jakou půda odvádí vodu.

Očekává se, že průměrný déšť zaplní téměř celou zahradu, ale do 24 hodin se vsákne do půdy.

Chcete-li snadno vypočítat, jak rychle dochází k odtoku vody, stačí v oblasti určené pro dešťovou zahradu vykopat malou díru, přidat do ní vodu, aby se zaplnila, a pak sledovat dobu, za kterou zcela odteče. Cílem je určit maximální množství vody, které je půda schopna absorbovat.

Pórovitost půdy má významný vliv na správnou hloubku. Například písčitá půda odvádí vodu lépe než jílovitá, takže zahrada vykopaná v první půdě může být hlubší než v druhé. Zde naleznete návod, jak můžete otestovat svou půdu:

 • Vykopejte na místě určeném pro dešťovou zahradu jámu o rozměrech 20 x 20 x 20 cm a naplňte ji vodou.
 • Po uplynutí jedné hodiny zkontrolujte, o kolik klesla hladina vody, a poté určete, za jak dlouho se vsákne 2 cm vody. Pokud například hladina vody klesne za jednu hodinu o 0,5 cm, snadno si spočítáte, že by trvalo 4 hodiny, než by se 2 cm vody vsákly do půdy.

Vycházíme-li z této rychlosti, bude 24 hodin trvat dostatečně dlouho na to, aby se do půdy vsáklo 12 cm vody. Tato dešťová zahrada by tedy měla být v ideálním případě hluboká 12 cm.

Po určení správné hloubky je čas zjistit velikost zahrady. Začněte odhadem množství vody, které by odteklo ze střechy a odtokovým potrubím, které zahradu napájí.

Postup je následující:

 • Vypočítejte přibližnou plochu střechy, ze které odtéká voda do okapu. Například u obdélníkového domu o rozloze 100 m2 se dvěma okapovými žlaby by na jeden odtokový žlab připadalo přibližně 50 m2 odtoku.
 • Tuto plochu vynásobte množstvím srážek pro vaši oblast a vypočítejte objem vody. V případě hodinového vydatného deště s úhrnem 20 mm byste ze střechy tohoto rozměru získali 1150 litrů vody (1,15 m3).
 • Pokud tedy vycházíte z pórovitosti půdy, která pojme zahradu hlubokou 12 cm, spočítáte, kolik litrů se vejde na 1 m2. V tomto případě je to 10x10x1,2 tedy 120 l/m2. To vydělíme počtem litrů získaném při vydatném dešti 1150:120 a vyjde nám 9,58 m2 potřebných pro zadržení vody z takového deště, jehož voda se do 24 hodin vsákne.

3. Vyberte a zasaďte rostliny

Je čas na zábavnější část tohoto projektu – výběr rostlin a jejich přidání do dešťové zahrady. Pěstební zóny se v různých zemích skutečně liší, ale některé rostliny jsou pro tento typ zahrady považovány za běžné. Patří mezi ně pelyněk, astra, třapatka, denivka, kosatec, ostřice a rozchodník.

Můžete se obrátit na místní zahradní odborníky a zeptat se na další vhodné rostliny pro vaši oblast.

Platí pravidlo, že rostliny, které jsou z hlediska nároků na vlhkost označeny jako „průměrné až vlhké“, byste měli umístit do nejhlubší části záhonu. Rostliny označené jako „průměrné až suché“ by měly být umístěny ve vyšších částech dešťové zahrady.

Možná si myslíte, že vlhkomilné rostliny jsou pro dešťovou zahradu tou nejlepší volbou, ale ve skutečnosti tomu tak není. Způsob, jakým je tento typ zahrady navržen, způsobuje, že voda z ní odteče během 24 hodin, což zanechá suché podmínky pro rostliny, které potřebují stálý přístup k vodě.

Proto musíte být opatrní, pokud jde o požadavky rostlin na vlhkost. Ačkoli jakýkoli druh se správnými nároky bude vhodným doplňkem vaší dešťové zahrady, vřele doporučujeme původní druhy rostlin.

Ať už se jedná o divoké květiny, trávy nebo keře, původní rostliny mají hlubší kořenový systém, snesou nepříznivé podmínky růstu a vyžadují méně péče. Většina původních rostlin také každoročně vytváří nové kořeny. To znamená lepší provzdušnění a více cest pro vodu.

Sázení rostlin z kontejnerů či květináčů do dešťové zahrady je choulostivý proces, který zahrnuje následující kroky:

 • Nádobu opatrně vyklopte dnem vzhůru.
 • Protřepejte nádobu tak, aby rostlina spadla kořenem nahoru. Pokud jsou kořeny zamotané, opatrně je rozpleťte a rozprostřete.
 • Rozmístěte rostliny asi 2,5 cm od sebe.
 • Hloubka rostlin v půdě by měla odpovídat jejich hloubce v nádobě, ve které byly umístěny.
 • Jakmile jsou rostliny na svém místě, přidejte 2 až 3centimetrovou vrstvu mulče, která zahradu zakryje. Ta pomůže zlepšit odtok vody a zabrání růstu plevele.

4. Dostatečná péče

První rok je třeba věnovat dešťové zahradě největší péči. Zde je několik tipů, které pomohou vaší zahradě, aby prospívala:

 • První dva týdny zalévejte nové rostliny každý druhý den, pak jednou za několik dní, a to po dobu prvního roku.
 • Poté, co zapustí kořeny, bude zalévání nutné pouze během dlouhých suchých období. V takových obdobích by měla stačit zálivka přibližně 2-3 cm týdně. Vaším cílem je udržovat horních 15 až 50 cm půdy vlhkých.
 • Pravidelně odstraňujte plevel a kontrolujte, zda se v ústí potrubí či kanálu do záhonu a v přelivné oblasti nenahromadily nečistoty.
 • Mulčujte drceným tvrdým dřevem, dřevní štěpkou nebo borovou kůrou. Nebojte se přidat další mulč, kdykoli se některá část půdy odkryje.
 • Pokud se potýkáte s obzvláště velkým přítokem vody, zvažte vyhloubení zářezu na spodní straně valu, abyste odvedli přibližně polovinu vody, protože mladým rostlinám nedělá velké množství vody příliš dobře.
 • Zvažte umístění velkých okrasných kamenů u ústí potrubí do dešťové zahrady, abyste zabránili vyplavení novějších rostlin v případě silného deště.
 • Zalévání naplánujte brzy ráno nebo večer. Vyhněte se zalévání v době, kdy je slunce nejteplejší, abyste pomohli půdě zadržet co nejvíce vody.

Závěr

Toto je návod krok za krokem, jak vybudovat dešťovou zahradu. Postup je poměrně jednoduchý; nejprve si vyberete nízko položené místo na vašem pozemku, kde vytvoříte násep, a poté nainstalujete valy, které odvedou přebytečnou vodu od domu a vyšších míst pozemku.

Nezapomeňte otestovat pórovitost půdy na vašem dvoře, abyste zjistili, jaká hloubka zajistí nejúčinnější odvodnění dešťové zahrady.

Poté vyberete sortiment původních, hlubokokořenných rostlin a trav přizpůsobených vašemu regionu a různým hloubkám, které podpoří rychlé vsakování vody do půdy.